AUTORKA: Danuška Berediová-Banovićová

Sriem: Okrem rabovania, domy pálili a mínovali

Po rozpadnutí starej a zhnitej Juhoslávie Hitlerove hordy zaplavili i Sriem, jeden z najkrajších a najbohatších krajov Juhoslávie.

Sriem je kraj, ktorý je obývaný viacerými národnosťami; žili tam: Srbi, Chorváti, Slováci, Nemci a iní.

Počas starej Juhoslávie tieto národy boli vykorisťované srbsko-chorvátskymi šovinistickými kruhmi, ktoré vtedy viedli boj o nadvládu.

Slováci ako menšina, priklonili sa k tej strane alebo národu, ktorý bol v opozícii, vtedy to bola Chorvátska sedliacka strana.

Keď Pavelić pomocou Hitlera a Mussoliniho začal organizovať tzv. Nezávislý chorvátsky štát, jedna čiastka slovenského ľudu nevystihla hneď politickú situáciu, začala sa pasívne dívať na Národno-osloboditeľský pohyb.

Takýto stav netrval dlho. Už koncom roku 1941 pokrokovejší ľudia najmä v Starej Pazove začali spolu so Srbmi a inými, najprv bojovníkmi, organizovať odpor proti okupantom a jeho pomáhačom.

Zo začiatku sa okupant pokúsil získať Slovákov pre seba a proti bratskému srbskému národu, s ktorým Slováci spolu žili, ale to sa mu nepodarilo. Vidiac, že Slováci spolu s pokrokovými kruhmi srbského a iných národov v Srieme organizujú odpor proti votrelcom, zmenili títo svoj stav, začali so Slovákmi postupovať ako s inými. Slovákov odháňajú do táborov, zatvárajú, trýznia, vraždia, hospodársky vyrabovali, pália domy a používajú všetku tú svoju kultúru, ktorú doniesli do Juhoslávie a ostatných európskych štátov. Nepomohlo im však ani to, Slováci čím ďalej, tým viac berú účasť v národno-osloboditeľskom boji. Nepomohlo ani organizovanie tzv. Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, ktorá mala zblížiť Slovákov s Pavelićom, pod vplyvom tiso-tukovského Slovenska.

SPÔSOBY TRÝZNENIA A PRENASLEDOVANIA

Spôsob trýznenia, akým sa okupant a jeho pomáhači slúžili, bol hrozný, nevyberali, či bol muž, dieťa, starec alebo žena, zdravý alebo chorý. Im bolo jedno. Bili, mučili, trýznili a zabíjali, ba mnoho ráz sa neuspokojili ani so zavraždením, ale i po zavraždení sa pomstili, lámali ruky, rezali časti tela, alebo telo zapálili, ako to urobili s Jozefom Marčokom, ktorého telo obložili so slamou, ako sa tuná opaľujú ošípané, a zapálili, aby zhorel.

Takýmto stredovekým spôsobom sa pokúšala Hitlerova biedna háveď zorganizovať Európu a zaviesť v nej nový poriadok.

Odpor a húževnatosť Slovákov bol napriek tým hrozným trýzneniam silný, vidí sa i z toho, keď vrahovia strieľali Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorý pred smrťou volal na slávu SSSR, Stalinovi, Komunistickej strane, partizánom atď. Nasvedčuje tomu tiež i prípad Juraja Zelenáka, 70-ročného starca, ktorý mal možnosť ako Slovák vyhnúť sa smrti, avšak povedal: „Ja chcem niesť osud svojich spoluobčanov bratov Srbov,“ a tak bol spolu s nimi zavraždený. K svedčí ešte prípad 9-ročného chlapca Andreja Kardelisa, ktorý bol v malej sriemskej slovenskej dedinke v Lugu obkľúčený so svojimi rodičmi i ostatnými Hitlerovskými banditami. Povedal svojmu otcovi: „Otec, ak nás títo vrahovia vynájdu, tak najprv zastreľ mňa, a potom seba, aby sme im nepadli živí do rúk,“ a mnoho iných známych a neznámych obetí, ktoré takto smelo znášali fašistické tyranstvo. Z týchto niekoľko uvedených prípadov sa vidí, ako sa držal a reagoval slovenský ľud na zločiny páchané okupantom a jeho pomáhačmi, na mierumilovnými a slobodu milujúcimi národmi Sriemu.

Keď sa okupantovi nepodarili získať Slovákov ani politickým spôsobom, ani prenasledovaním a vraždením, chopil sa tretieho spôsobu. Začal Slovákov násilne mobilizovať do vojska a na nútené práce. Ale ani toto sa mu úplne nevydarilo, lebo Slováci hneď od začiatku v tzv. Domobranskom vojsku prichádzali do styku s partizánmi a týchto podporovali, ba i prechodili do partizánskych jednotiek, takže pri oslobodzovaní takmer 80 percent Slovákov mobilizovaných v Domobranstve prešlo do národno-osloboditeľského vojska a bojovalo na strane maršala Tita.

MATERIÁLNE ŠKODY

Slovenský národ žijúci v Srieme pretrpel i veľké materiálne škody, lebo keď fašisti vtrhli do niektorej obce, rabovali všetko, čo videli, ako žito, statok a ostatné potravné články, ktoré si národ prichystal pre seba. Mnoho ráz sa neuspokojili len orabovaním, ale dom zapálili alebo mínovali, ako sa to stalo napríklad v Binguli, kde po vtrhnutí do dediny ľud ušiel, ktorý neušiel, toho vyhnali z domov von, dedinu orabovali, potom domy pálili, rúcali a žeby zločin bol ešte horší, niekoľko domov nechali celých, ktoré podmínovali, elektrinu spojili s kľučkou na dverách, s tým, že keď sa domáci budú vracať, chytiac sa za kľučku svojho domu, míny, ktoré boli pod domom explodovali a obyvateľov domu pochovali pod zrúcaniny.

Slovenský národ žijúci v Srieme utrpel mnoho škôd a dal i dosť obetí za oslobodenie Sriemu, Juhoslávie a dopomohol k ničeniu fašizmu v Európe. Preto sa pripojuje národom Juhoslávie, Československa, SSSR a ostatným národom, ktoré trpeli od fašistického varvarstva a žiada, aby vinníci boli potrestaní podľa svojich zásluh.

Zdroj: Zločiny, ktoré popáchal okupant a jeho pomáhači na slovenskom ľude v Srieme