AUTORI: Patrik Ciprić i Anita Fiket

Uslijed globalizacije i unifikacije ponude masovnog turizma, javlja se sve veća potreba za razvojem selektivnih oblika turizma. Jedan od najčešćih i najpopularnijih selektivnih oblika svakako je kulturni turizam, kojim se razvija kulturna ponuda destinacije, ali i utječe na smanjenje masovnog turizma sa stajališta potražnje.Za razliku od povijesti, baština je vrlo selektivna i kao takva je vrlo snažan alat za interpretaciju, a turizam židovske baštine je oblik turizma koji je proučavan u ovom radu. Turizam židovske baštine definiran je kao ponuda i potražnja za mjestima i aktivnostima vezanima za židovsku vjeru, kulturu i tradiciju, bili to ostaci iz prošlosti ili produkti u budućnosti.U radu se židovska baština definirala kao materijalna i nematerijalna ostavština života židovske zajednice te kao materijalna arhitektonska ostavština za čiji su nastanak zaslužne osobe židovskog podrijetla. Zagrebačka je židovska zajednica dobrim dijelom izgradila Donji grad te svojim društvenim radom i statusom dala današnji urbani pečat gradu. Upravo je taj urbani pečat važan i temelj je za razvoj kulturnog turizma, odnosno turizma židovske baštine. Zagreb, kao glavni grad Hrvatske, posjeduje veliki potencijal za razvoj kulturnog turizma, pa tako i turizam židovske baštine. Turizam židovske baštine slabo se istraživao, u Hrvatskoj gotovo da i ne postoji sličan rad, ali jačanjem razvoja selektivnih oblika turizma postoji sve veći interes za istraživanje i kreiranje novih proizvoda. Ovaj rad ispituje koliki je udio židovske baštine zastupljen u turističkoj ponudi grada Zagreba putem metoda ankete i analize sadržaja brošura. Anketni je upitnik proveden putem online ankete, a ciljana su skupina bili turistički vodiči specijalizirani za grad Zagreb. Anketu je ispunilo 37 osoba, a postavljena su pitanja vezana uz njihova iskustva pri vođenju tura, informiranost o židovskoj baštini te njihovo mišljenje o interpretaciji iste. Provedeni anketni upitnik, osim izričite funkcije ispitivanja stanja i stavova, je poslužio kao jedna vrsta informacijske platforme i promotivnog materijala o židovskoj baštini jer su informacije o istima teško dostupne. Provela se i analiza zastupljenosti židovske baštine u brošurama Turističke zajednice grada Zagreba, kao službenog informativnog centra. Analiza sadržaja pokazala je kako informacije o židovskoj baštini ne postoje u tiskanim turističkim brošurama, niti se gdje izričito napominje židovsko podrijetlo.

***

Prirodno-matematički fakultet i Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa Arhivom Vojvodine u toku juna meseca izdaće zbornik naučnih radova pod nazivom „SINAGOGE I JEVREJSKO NASLEĐE U JUGOISTOČNOJ EVROPI“. U zborniku će se naći 18 naučnih i stručnih radova na temu jevrejske kulturne baštine koji će biti prezentovani na naučnoj konferenciji koja će se održati krajem juna u prostorijama Arhiva Vojvodine. Kako bi približili naučnoj i stručnoj javnosti ali i svim zainteresovanima o tematici radova u zborniku, na sajtu Arhiva Vojvodine objavljujemo sažetke svih naučnih radova koji će se u junu mesecu naći u štampanoj i elektronskoj verziji zbornika. Istraživanje i pripremu zborniku uz Arhiv Vojvodine pomogao je Pokrajinski sektretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Vlade Vojvodine, projektom broj 142-451-3211/2020-03. Glavni i odgovorni urednici zbornika ispred naučne institucije i izdavača su dr Rastislav Stojsavljević i dr Nebojša Kuzmanović.