АУТОРИ: Предраг Терзић и Трипо Спахић

Јевреји су се на простор Новог Пазара и околине доселили крајем XII и почетком XIII века. На значају добијају након пада Дубровника у XIX веку, када у потпуности замењују дубровачке трговце. У Новом Пазару су отварали дућане за трговину, саградили су синагогу и школу, а имали су и сопствено гробље.

Јеврејско гробље у Новом Пазару се налази у делу града који се назива Поток махала. На њему се могу идентификовати гробна места са споменицима, на којима су делом сачувани натписи, као и декоративни и стилски елементи. Ово гробље представља један од последњих материјалних трагова некадашње јеврејске заједнице, која је у овом граду постојала скоро 300 година.

Пре Другог светског рата у Новом Пазару је живело близу 300 чланова јеврејске заједнице и чинили су значајну групу у друштвеном и привредном животу. Током Другог светског рата поделили су трагичну судбину свог народа на територији читаве Европе. Након рата заједница новопазарских Јевреја престаје да постоји. Остало је само гробље које више није коришћено, нити на одговарајући начин одржавано.

Данас се на Јеврејском гробљу у Новом Пазару може идентификовати од 30 до 50 гробних места и већи број уништених палих споменика или њихових делова. На малобројним споменицима остали су очувани видљиви натписи са декоративном пластиком. Због вишедеценијске девастације немогуће је утврдити укупан број гробова. Завод за заштиту споменика културе Краљево започео је са рашчишћавањем, обновом, рестаурацијом, идентификовањем и стручним истраживањем овог сегмента јеврејског културног наслеђа.

***

Природно-математички факултет и Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду у сарадњи са Архивом Војводине у току јуна месеца издаће зборник научних радова под називом „СИНАГОГЕ И ЈЕВРЕЈСКО НАСЛЕЂЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ”. У зборнику ће се наћи 18 научних и стручних радова на тему јеврејске културне баштине који ће бити презентовани на научној конференцији која ће се одржати крајем јуна у просторијама Архива Војводине. Како би приближили научној и стручној јавности али и свим заинтересованима о тематици радова у зборнику, на сајту Архива Војводине објављујемо сажетке свих научних радова који ће се у јуну месецу наћи у штампаној и електронској верзији зборника. Истраживање и припрему зборнику уз Архив Војводине помогао је Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност Владе Војводине, пројектом број 142-451-3211/2020-03. Главни и одговорни уредници зборника у име научне институције и издавача су др Растислав Стојсављевић и др Небојша Кузмановић.