АУТОР: Радован Сремац

Апстракт:

Први Јевреји на подручју јужне Бачке помињу се крајем 17. века у тадашњем Рацком Селу (Нови Сад). Јеврејска заједница у Новом Саду је била једна од најзначајнијих у околини све до ужаса Холокауста. У осталим местима у јужној Бачкој, Јевреји се помињу релативно касно, тек током друге половине 18. века. Поред Новог Сада, изузетно значајна је била и Јеврејска општина Бачка Паланка. У ове две јеврејске општине и њима припадајућим селима, пописано је укупно 774 јеврејске породице. Као извор за овај попис кориштене су матичне књиге, које, нажалост, не пружају податке за све породице, тако да је коначан број јеврејских породица у овом крају свакако већи.

Кључне речи: Јевреји, Бачка, Бачка Паланка, Нови Сад

Целокупна историја Јевреја на подручју јужне Бачке била је у знаку два градска центра – Новог Сада и Бачке Паланке. Овим градовима и њиховим јеврејским општинама припадала су и околна мања сеоска насеља, али број јеврејских породица у селима није био толики да оставе значајнији траг у историји. Јевреји се на овом подручју помињу релативно рано, тачније помињу се рано у Новом Саду, тадашњем Рацком Селу, док се на преосталом делу јужне Бачке помињу нешто касније. Први помен Јевреја у Новом Саду потиче са краја 17. века када се, према документима из архива католичке жупе у Петроварадину, Јеврејин Каледеј преселио из Петроварадина у Рацко Село (Нови Сад). Према попису из 1728. године, у Рацко Село се 1693. године из Штомфе (Ступава) доселио ракијџија Јеврејин Марк. Када је Рацко Село постало Петроварадински Шанац 1713. године, у њему је већ живео већи број Јевреја будући да су већ имали и синагогу и гробље. Године 1717. у Петроварадинском Шанцу су живеле три јеврејске породице са тринаест душа. Током 1729. године одобрена су правила друштва Хевра Кадиша. Након пада Београда под Турке 1739. године, одређени број Јевреја се преселио у Петроварадински Шанац, па је 1743. године у месту забележено 26 јеврејских породица са сто душа. Након укидања Војне границе у Бачкој 1746. године, становници Петроварадинског Шанца су сакупили средства за плаћање статуса слободног краљевског града. До проглашења слободног краљевског града под новим називом – Нови Сад – дошло је 1748. године. Са елибертацијом је требало образовати и јеврејски кварт у који су се Јевреји морали преселити. У року од две године извршено је пресељење становника у Јеврејску (Осијечку) улицу, синагога је из Господске улице премештена у једну трошну зграду у Јеврејској улици, на месту садашње синагоге, а гробље из Господарске улице бр. 70 на простор ван града. Ово гробље је угашено око 1800. године када се заснива ново јеврејско гробље које и данас постоји са 3273 гроба. Током 1749. године одобрено је оснивање Јеврејске општине на челу са судијом. Тада је Нови Сад имао 4620 становника од чега 100 Јевреја. Број Јевреја у граду је нагло растао, па их је 1788. године било 243, а 1800. године 762. Током 1826. године започета је градња нове, четврте синагоге, на месту претходних. Јеврејска општина је 1843. године имала 1125 чланова из 231 породице. У току револуционарних година 1848/1849, мађарска војска је уништила око 70% града. Велики део становништва је напустио град. Од 1320 Јевреја 1848. године, у граду је 1850. године било свега 13 Јевреја. Предреволуционарна бројност општине није досегнута ни после неколико деценија. Године 1868. у граду је било 1003 Јевреја, 1880. године 1141, 1890. године 1507, 1900. године 2062, и 1910. године 2320. Прекретницу у животу јеврејске заједнице представљала је 1867. година када су донети закони о еманципацији, захваљујући којима су Јевреји могли равноправно да се укључе у привредни и политички живот. Закон о изједначавању јеврејске вероисповести са свим постојећим признатим вероисповестима у Царству донет је 1895. године. У периоду од 1906. до 1909. године по пројекту инжењера Липота Баумхорна изграђена је нова, садашња синагога са јеврејском основном школом и зградом за општинске службенике. Крај 19. и почетак 20. века окарактерисан је притиском на Јевреје да промене презимена у мађарска. До 1904. године 1009 Јевреја у Војводини је променило своје презиме у мађарско. Нови период у животу јеврејске заједнице у Новом Саду започиње са новом државом 1918. године. Приликом одржавања соколског слета на Видовдан 1919. године, поворку која је пролазила тадашњом Улицом регента Александра група припадника Јеврејског народног савеза (циониста) поздравила је са балкона својих просторија истицањем српске (тробојке) и јеврејске (плаво-беле) заставе. Период између 1918. и 1940. године био је најуспешнији у развоју и животу јеврејске заједнице у Новом Саду.

Sinagoga u Novom Sadu

Новосадски рабинат има сачуване матичне књиге од завођења 1851. године, па до данас. Матице се чувају у Јеврејској општини Нови Сад и у Архиву Војводине у Новом Саду.

У матицу рођених у периоду 1851–1930. године укупно је регистровано 2827 рођења, од чега у Новом Саду 2505. Следе места: Темерин 71; Змајево 34; Футог 32; Кисач 24; Руменка 23; Гложан 19; Бачки Петровац 15; Бегеч 13; Каћ 9; Бачки Јарак 8; Тител 7; Бачко Добро Поље и Петроварадин по 6; Шајкаш 4; Ђурђево и Равно Село 3; Београд, Ковиљ, Крушчић, Кулпин, Мошорин по 2; Ада, Апатин, Беочин, Бођани, Челарево, Деспотово, Гајдобра, Инђија, Ириг, Ковиљ, Рума, Стара Моравица, Стара Пазова, Шабац, Загреб по 1 рођење. Наравно да се међу овим местима налазе и нека која административно не припадају Јеврејској општини Нови Сад, а разлози регистровања деце могу бити разни. Полна структура регистрованих новорођенчади даје више-мање уобичајену слику: од укупног броја деце (2505), 1331 су дечаци, а 1174 девојчице. До приметног пада броја рођене деце долази у току Првог светског рата. Највећи број регистрованих рођења има породица Кон – 73, затим следе Бем са 35 рођења, Дојч 35, Леви 34, Фишер 31, Бергер 22, Бонди 22, Хоровиц 22, Хирш 21, Хофман 20, Клајн 20 и Месер 20. Остале породице имају мање од 20 регистрованих рођења.

У периоду 1851–1930. године у граду је регистровано укупно 1118 венчања. Од тог броја, 919 бракова је склопљено између становника Новог Сада. У само 425 случајева оба супружника су становала у Новом Саду, у 55 случајева младожења из Новог Сада се венчавао невестом из другог града, док је у 370 случајева само невеста била становник града, а младожења из другог места. Увидом у места рођења и становања младенаца и њихових родитеља, добија се слика разноликости порекла новосадских јеврејских породица. Просечна старост младожења у моменту венчања у периоду 1851–1895. године је 30,7 година, а невеста 23,4 године. Од укупног броја младожења било је 53 удовца, 5 разведених, док су остали били првобрачни. Што се тиче невеста, било је 23 удовице и 2 разведене, док су остале биле првобрачне.

У матичне књиге умрлих уписано је укупно 2025 особа из Новог Сада, од чега 1109 особа мушког пола и 902 особа женског пола, док је за девет особа непознат пол. Будући да је током 19. века била изузетно велика смртност деце, просечна старост је била изузетно ниска – 37 година. До 1899. године, од укупног броја преминулих 380 је новорођенчади до једне године старости. Тај број се после 1900. године нагло променио и у периоду од 1900. до 1930. године уписано је 70 новорођенчади преминулих до навршене прве године живота.

Као што је речено, у осталим местима јужне Бачке Јевреји се помињу релативно касно у односу на Нови Сад. Први Јевреји се насељавају Новој Паланци 1771. године. Попис прихода Јевреја у Доњем срезу Бачке жупаније за 1779. годину наводи следеће породице у Бачкој Паланци и околини: Нова Паланка – Симон Лебл, трговац ситничар; Младеново – Саламон Мојсес, трговац ситничар; Бачки Петровац – Лебл Исак, трговац ситничар; Пивнице – Лоринц Јацоб, трговац ситничар; Обровац – Мојсес Пурл. У попису Јевреја у Бачкој жупанији из 1782. године, на простору каснијег Бачкопаланачког рабината, помињу се следећи Јевреји: у Новој Паланци је забележен трговац Симон Лебл, није ожењен, живео је са једним слугом; у Младенову је била породица трговца Саламона Лебла са две малолетне ћерке; у Бачком Петровцу породица трговца Лебл Исака са петоро малолетне деце – два сина и три ћерке; у Товаришеву породица трговца Мојсеса Коха, са два малолетна сина и две малолетне ћерке; у Парагама породица трговца Саламона Прага, није имао деце. Према попису Јевреја из 1784. године у Младенову је живео Саламон Лебл, у Новој Паланци Симон Лебл, у Товаришеву Јакоб Хершл, у Бачком Петровцу Лебл Исак, у Силбашу Симон Јакоб и у Парагама Саламон Саја.

Након патента Јозефа II из 1782. године, у Паланку долази нови талас јеврејских породица. У то време, паланачки Јевреји нису имали сопствену црквену општину, него су били под надлежношћу Јеврејске општине Нови Сад. Верске службе обављале су се у једној приватној кући коју су звали „молитвени дом”. Постојање Јеврејског гробља, које се и данас налази на Гајдобранском путу, забележено је још пре 1800. године. Изградња синагоге је завршена 1807. године, а поред синагоге 1835. године изграђено је ритуално купатило – микве, кошер месара и јеврејска основна школа. Према попису из 1828. године на територији Бачке жупаније највећи однос Јевреја према укупном становништву је био у Бачкој Паланци, 5,3% становника. Што се тиче насеља у околини, 1828. године забележени су следећи Јевреји: у Младенову Јосеф Левенхал, Ант. Рипсан, Ант. Ајзенсетер, Абрах. Попер и Лебел Попер; у Челареву Александер Кон, Мојсес Хеш и Саламон Хиршл; у Гложану Филип Френер; у Раткову Мојсес Кун, Јакоб Цејзл, Адам Шпицер, Емануел Фусшт, Лаурен. Абрахам, Јосеф Бернхардт; у Маглићу Јакоб Херцзог; у Товаришеву Волфганг Лови итд.

Према попису становништва 1860. године у све три паланачке општине било је 4500 Немаца, 3746 Срба, 345 Словака и 708 Јевреја. Године 1880. на попису становништва су забележена 493 Јевреја од укупно 10645 становника, а 1910. године од укупно 13047 становника било је 367 Јевреја. Пред крај 19. века, долази до издвајања мање групе ортодоксних Јевреја, али њихов број никад није прелазио више од педесетак људи. Године 1931. jеврејска заједница у Бачкој Паланци је бројала 265, а 1940. године 254 особа. У граду је постојала јеврејска школа од 1835. године, а подржављена је 1900. године због малог броја ученика.

Јеврејске матичне књиге за Бачку Паланку су сачуване фрагментарно. У Општинској управи Бачка Паланка налазе се две књиге: рођених 1851–1871. године и венчаних 1852–1885. године. У матици рођених недостаје прва страна са прва 24 уписана рођења из 1851. године. У Архиву Војводине (фонд 402) налазе се преписи матичних књига и то рођених за године 1862, 1875–1879. и 1881–1894, венчаних 1875–1879. и 1881–1894. и умрлих 1875–1879. и 1881–1894. У Историјском архиву Града Новог Сада (фонд 944) чувају се државне матичне књиге за период 1895–1906. године у којима се такође налазе подаци за Јевреје. У сачуваним матичним књигама налази се уписано укупно 1130 рођења, 331 венчање и 381 смртни случај. У матичним књигама рођених уписано је 915 деце из Бачке Паланке, 44 из Челарева, 40 из Силбаша, 39 из Младенова, 27 из Обровца, 14 из Товаришева, 9 из Маглића, 7 из Плавне, 6 из Парага, 5 из Бачког Петровца, 5 из Бачког Новог Села, 5 из Гложана, 2 из Бегеча, 1 из Гајдобре и 1 из Србобрана.

Данас је у Бачкој Паланци очувано јеврејско гробље са 419 гробова од којих 39 нема споменик, а три споменика имају нечитак текст. Поред тих споменика in situ, на гробљу се налази и одређен број поломљених споменика који су сакупљени и узидани у земљу на једном месту како се не би изгубили. Према сачуваним подацима на овим фрагментованим споменицима, могу се наћи подаци за 13 покојника.

Sinagoga u Bačkoj Palanci

Списак јеврејских породица по местима (до 1930. године):1

Нови Сад: Abelsberg, Abraham, Abranyi, Almoslino (Almosliner, Almuslin), Altenburg, Altman, Altwer, Bachrach, Backman, Bader, Balog, Barany, Baron, Barta, Baruch, Bauer, Baum, Baumgarten, Beck, Bein, Belgrad (Belgrader), Berczeller, Berger, Bergl, Berkovits, Berman, Bihal (Bihaly), Bihari, Biro, Blahm, Blau, Blum, Böhm, Bondy (Bonda), Boros, Bošković (Boskovitz), Bozsan (Boschan), Bragyova, Bramer, Brandeiss, Brandstätler, Braun, Bräuner, Brazilek, Breiner, Breslauer, Breuer, Bröder, Bruck (Brück), Brull (Brüll), Buchbinder, Buchler (Büchler), Buchwald, Bunyevacz, Chreiber, Csemyei, Czerkl (Zerkl), Czilszer, Czimmer, Czipresz (Zipres), Czipser, Dalaz(?), Dalnok, Davidovits, Deak, Deizner, Dembecz (Dembitz), Demonstein, Denenberger, Deutsch (Deitsch), Diamantstein, Ditrichstein (Dietrichstein), Dominus, Donat, Dosler, Dubovics, Duschnisky, Eckfeld, Eckstein (Ekstein), Ehrendiener, Ehrenfest, Eichner, Eisler (Eisner), Engl (Engels), Epstein, Ernst, Esku, Fai, Fantus, Farkas, Feher, Fekete, Feldbauer, Feldscher, Fellman, Fellner, Fenyö, Fillinger, Fipser, Fischer, Flaschner, Fleischer, Fleischman, Flesch, Fliegelman, Fodor, Forgacs, Frank, Frankl, Freistadtl, Freistadtler (Freŭstädtler), Freund (Freud), Freudenfeld, Freyd, Freyer, Fried, Friedman, Frommer, Fuchs (Fux), Funk, Fürst, Fuschs, Gal, Galizianer, Gänsler, Geiger, Gelb, Gerö, Gerschtl, Geza, Giskan, Gjerö, Gluch, Glück, Goldberger (Goldberg), Goldenbruter, Goldenthal, Golderbeiter, Goldhamer, Goldman, Goldner, Goldstein, Golz, Gombos, Gotlieb, Götzl, Gritz, Gross, Grossman, Gruber, Gruby, Grün, Grünbaum, Grünberger (Grünberg), Grünfeld, Grünhut, Grünstein, Grünwald, Gussman, Gutmann, Gyarmati, Haas, Haberfeld, Hacker, Hahn, Häimann, Haisler, Hajdu, Hajduschka, Hajnal, Hajos, Haldor, Hamburg, Haret, Havas, Hay, Hecht, Heim (Haim), Heiman, Heinrich, Heischer, Heisz, Hered, Herman, Herzl (Herzel), Herzog, Heyke, Hirn, Hirsch, Hirschbein, Hirschenhauser, Hirschfeld, Hirschl (Hirschel), Hirth, Hochberg, Hochner, Hochstein, Hoffman, Hofmeister, Holländer, Holler, Hönig, Hönigstätler, Horowitz (Horovic), Hubai, Huber, Husid, Huszar, Huttman, Ignacz, Imergŭt, Iner, Invald, Ipolyi, Iritz (Iritz-kügel), Isakovits, Jakob, Jakobovics, Jellenik, Jescher, Jozsef, Kaischer, Kaiser, Kalder, Kalfeū, Kallos, Kalman, Kan, Kantor, Karniol, Karpat, Kassowitz, Kastner, Kaŭfer, Kaufman, Kelemen (Keleman), Kellert, Kermeny, Kertesz, Keszler, Kiss, Klanber, Klein, Klingenberg (Klinnenberg), Klopfer, Klotz, Klŭg, Kohlbach, Kon (Kohn, Cohn), Kohut, Kojimann, Komlos (Komlosy), Königsberg, Konigsfeld, Konigstädtler, Kopstein, Kornhauser, Korodi, Kovacs, Kraus (Krausz), Krishaber, Kritzer, Kritzler, Kron, Kulki (Kulke), Kümmelberg, Kun, Kuttn, Kux, Lachrech, Lampel, Lande, Landsman, Langer, Laskafeld, Laszlo, Lattwin, Lederer, Leiner, Leon, Lewendl, Lichtenberg, Lichtner, Lichtschein, Lindenslan(?), Lipkovits, Lipman, Lipot, Löbl (Löbel), Locker, Lorenz, Loschitz, Löwenberger (Levenberger), Löwinger (Levinger, Lownitz(?)), Löwy (Levi), Lukacs, Lustig, Maca, Magyar, Mahler, Mahner, Mandl, Manheim, Marberger, Marer, Masser, Mautner, Mayer, Mendelssohn, Menzel, Merö, Messer, Mikes(?), Miskovits, Mogan, Moises, Molnar, Morberger, Moreno, Morgenstern, Moritz, Müller (Miller), Munk, Nagy, Nathan, Neiger, Nemeth, Neŭ, Neŭburg, Neufeld, Neuman (Nojman), Neuser, Noth, Oblat, Ofner, Ohrenstein, Oppenheimer, Osoldkammer, Oszlear, Pap, Pataki, Perlberger, Perles, Pesing, Pik, Pillisch, Pinter, Pisker, Placzko, Plesz, Pollacsek, Polakovits, Polgar, Popper, Prager, Presburger, Prosznitz, Pollak, Raab, Raabstern, Rablemorosts(?), Rado, Raick, Ramer, Rechtner(?), Rectzer, Reich, Reichenberg, Reik, Rein, Reiner, Reiss, Reiter, Reitzer (Raiczer), Reszler, Reszö, Rezsovszky, Ripp, Ritt, Rittler, Roitstein, Ronai, Rosenbaum, Rosenberg, Rosenblüth, Rosendorn, Rosenfeld, Rosenthal, Rosenzweig, Röszler, Roth, Rothauser, Rothstein, Rotter, Rottmann, Roza (Rozsa), Rubenstein, Rudas, Ruff, Rund, Rutman(?), Saltler, Salzberger, Salzer, Salamon, Samuel, Sarfatić, Satner, Sattler, Schaffer (Schäffer), Schainberger, Schanrer, Scharfstein, Schatteles, Schauzer, Scheer, Schemnitz, Schenk, Schick, Schiff, Schill, Schindler, Schlanger, Schleifer, Schlesinger, Schmidl, Schmied (Schmidt), Schneller, Schnittleinger, Schnolka, Schön, Schönberger, Schönfeld, Schönwald, Schossberger (Šosberger), Schreiber, Schuff, Schwarz, Schwarzenberg, Schwarzkopf, Schwimer, Schwitzer, Sebö, Semanek, Senberg, Sessler, Silberer, Silberstein, Simon (Šimon), Singer, Sohr, Sonnenfeld, Sonenschein, Söszthal, Spiegler, Spielmann, Spitz, Spitzer, Spitzstein, Stadtler, Stark (Sturk), Stein, Steinbach, Steiner, Steinfeld, Steinitz, Steinman, Sterk, Stern, Sternberg, Strasser(?), Stricker, Stumes, Sulzer, Surany, Süsz, Suzinovič, Szalcz, Szanto, Szegö, Szekely, Szentivanyi, Szepesi, Szereml, Szigeti, Szirtes, Szöke, Tauber, Taubner, Teichner, Timar, Török, Trebitsch (Trebits), Trostler, Ujhely (Ujheli), Ulmann, Ungar, Vadasz, Vajda, Vamosi, Varadi, Vedö, Veiger, Vermes, Vidor, Vig (Wig), Vogel, Wachterlitz, Waitzenfeld (Weitzenfeld), Wasserman, Weber, Weidmann, Weil, Weilthem, Weinberger, Weiner, Weinfeld, Weingoldner, Weinhut, Weiss, Weiser, Wellisch (Wällisch), Weltmann, Wertheim, Wertheiner, Wessel, Wiegenfeld, Wiesen, Wilhelm, Wimer, Winterstein, Wollberger, Wolf, Wollner, Zemanek, Zibris, Ziegler, Zucker, Zuckermandl, Zveig, Zvibach (Zwiebach), Zwirn.

Бачка Паланка: Abelsberg, Abraham, Altman, Armany, Bader, Baras, Basch, Bascha, Baum, Berger, Bernheim, Bettelheim, Blum, Boros, Borowitz, Boszan, Breier, Breiner (Breůner), Breslauer, Bröder, Bruck, Buchbinder, Cili, Czeisel, Czipris (Ziprisz), Delnoki (Dalnoki), Delion, Deutsch, Diamant, Donat, Dukesz, Einhorn, Eisenberger, Eisenstater (Eisenstädter), Ekstein, Epstein, Ernst, Feher, Feldman, Felner, Fischer, Flesch, Frankel, Freund, Friedman, Fuchs, Funk, Fürst, Geduldig, Giskan, Goldberger (Goldberg), Goldstein (Goldstein Armany), Gross, Grubi, Grün, Grünfeld, Grünwald, Güns, Gussman, Gutman, Haas, Hacker, Handler, Havas, Hefter, Heimann, Hermann (Herschman), Herzel, Herzog, Hirsch, Hirschenberger, Hirschl, Hirschner, Hirth, Hofman, Horowitz, Hubert, Kafka, Kaufman (Karolyi), Kirschner, Klein, Kohn, König, Konrad, Kor, Kovasi, Kraus, Krishaber, Kritzler, Landsinger, Landstein, Lazar, Leiner, Leitner, Lensstern(?), Lichenstein, Lipkovits, Löbl, Löwinger, Löwy, Luchbinder (Buchbinder), Lustig, Maister, Marnberg (Murberg, Marienberg), Mendlson, Messer, Moses (Moizes), Müller, Natan, Neuman, Novak, Perles, Perlstein, Pfeifer (Feifer), Pisker, Pisko, Podvenitz, Pollak, Popper, Rein, Reiner, Reiss, Reiter (Reŭter), Reitzer, Rosenberg, Rosenstok, Rosenthal, Roth, Rothmüller, Rubin, Schäfer, Scheer, Scheiner, Schik, Schimerling, Schindler, Schlesinger, Schmied, Schnitzler, Schön, Schossberger, Schwarz, Sicherman, Simon, Singer, Skratek, Smolka, Schmalko, Spieler, Spitzer, Sporer, Steimnitz (Steinitz), Stein, Steinbach, Steinbach-Herman, Stern, Sternschoss, Stizger(?), Strasser, Summer, Teszler, Tobias, Trebitsch (Trebits), Ungar, Urbach, Weil, Weiss, Weitzenhoffer, Winkler, Winternitz, Wolberger, Wolf, Zeŭger, Zeůtner, Zwiger(?).

Бачки Моноштор: Bruck.

Бачки Петровац: Berger, Bihal, Boscovitz, Ekstein, Epstein, Fischer, Goldberger, Grossman, Gruby, Grünhut, Gutmann, Gutmann, Heller, Hirschl, Jung, Grossman, Gruby, Grünhut, Gutmann, Heller, Hirschl.

Бачко Добро Поље: Bröder, Grubi, Steimnitz.

Бачко Ново Село: König, Langfeld (Langfelder), Licht.

Бачко Петрово Село: Hacker.

Бегеч: Freuer, Klein, Freuer, Moses (Moizes).

Богојево: Flesch.

Бођани: Stein, Szöllösi.

Челарево: Baran (Barany), Birman, Borowitz, Czeisel, Diamant, Deutsch, Fekete, Ferber, Flesch, Gutman, Herschler, Horowitz, Kellert, Löwinger, Löwy, Pollak, Pringer, Rosenthal, Schlesinger, Schloss, Schönberg, Steimnitz, Weinreb, Zuckermandel(?).

Чуруг: Lampel, Schwarz.

Деспотово: Ernst, Fischer, Jung.

Ђурђево: Friedman, Gerö, Grünfeld, Stein, Wig.

Футог: Feldbauer, Fisch, Goldstein, Kellerman, Klein, Kolisch, Krausz, Löwinger, Pollak, Reitzer, Rosenzweig, Rothauser, Rozsa, Rubitschek, Schwarz, Sohr, Wilhelm.

Гложан: Berger, Czeisel, Fischer, Flesch, Freuer, König, Schlesinger, Steinfeld.

Госпођинци: Rosenzweig.

Каћ: Heim, Kohn, Moises, Pisker.

Кисач: Blum, Boskovitz, Eckstein, Iritz (Iritz-Kügel), Klein, Löwenberger, Ofner, Stein.

Ковиљ: Friedman, Morgenstern, Stein, Steinitz, Vass.

Кулпин: Boskovitz, Friedman, Ziegler.

Лалић: Salamon, Zilzer.

Лок:Moses (Moizes).

Маглић:Boschan, Breslauer, Eisenstater (Eisenstädter), Ernst, Fenyves, Frankel, Grubi, Löwy, Mann, Smolka, Schmalko.

Младеново:Eisenstater (Eisenstädter), Ekstein, Fürst, Goldstein (Goldstein Armany), Horowitz, Kaufman (Karolyi), Löwenthal, Popper, Rosenberg.

Mошорин:Benedek.

Oбровац: Birman, Herzog, Kohn, Weinberger, Zilzer.

Параге:Aleweil, Blahm, Gutman, Blahm, Reich.

Пивнице:Blahm, Bröder, Giskan, Heczlberg, Pisker, Stern.

Плавна:Fuhrman, Langfeld, Weiss.

Ратково:Abraham, Berger, Fürst, Grün, Handler, Salamon, Schlesinger, Weiss.

Равно Село:Bernfest, Gruby, Kohn.

Руменка:Grossman, Hacker, Lipkovits, Löwenberger.

Савино Село:Fischer, Grünwald, Hirschl, Löbl, Morberger, Rosenberg, Rubin, Sattler, Stein, Steiner, Weiss.

Селенча:König.

Силбаш:Bröder, Geduldig, Goldstein (Goldstein Armany), Gutman, Hirschl, Klein, Kohn, Löwy, Moses (Moizes), Neuman, Reiter (Reŭter).

Сивац: Breiner, Heim, Teichner, Weinberger.

Шајкаш: Fischer.

Темерин: Fürst, Gerö, Bergl, Fischer, Freuer, Glück, Goldman, Grün, Grünberger, Gussman, Gutmann, Hirschl, Hirth, Kohn, Krishaber, Lipkovits, Löbl, Müller, Pük, Reitzer, Ruff, Rutt, Schossberger, Weinberger, Weiss, Wiedrich, Wilmos.

Товаришево: Berger, Bröder, Eisenstater (Eisenstädter), Fischer, Horowitz, Kohn, Löwy, Rosenberg, Schwarz, Stein, Stern, Weiner, Wellisch.

Вајска: Kellert.

Вилово: Flesch.

Змајево: Hirschl, Kohn.

ФУСНОТЕ

1 Презимена су дата у оригиналу латиницом као што су наведена у матичним књигама.

БИБЛИОГРАФИЈА

R. Sremac, Jevrejske porodice u Bačkoj Palanci i okolini / Jewish Families in Bačka Palanka and the surroundings, Завичајни клуб општине Шид, 2019.

R. Sremac, Jevrejske porodice u Novom Sadu i okolini / Jewish Families in Novi Sad and the surroundings, Завичајни клуб општине Шид, 2019.