АУТОР: Филип Крчмар

Јеврејска заједница у Зрењанину (некадашњем Великом Бечкереку и Петровграду) постоји у континуитету од средине XVIII века до данашњих дана. Њен историјски развој није био прекинут ни Холокаустом, иако је она њиме доведена на ивицу опстанка, а њено чланство и организовано деловање страдањем у Другом светском рату сведени на голи минимум. Стога се данас може говорити о јеврејском наслеђу овог града старијем од четврт миленијума, које је непрекидно надограђивано, популарисано и неговано, бивајући истовремено у више наврата предмет научно-истраживачког рада. Сви ови процеси текли су различитим интензитетом, који је крајем XX и почетком XXI века добио нове подстицаје: последњих 25 година карактерише се појачаном научном продукцијом, оснаженом понудом културно-уметничких садржаја и програмских активности у чијем се фокусу налази јеврејско културно-историјско наслеђе, и, што је нарочито значајно – и више него очити напори у изградњи културе сећања локалне јеврејске заједнице. Све ово је наравно праћено и изградњом њеног јавног имиџа, одговарајућом медијском заступљеношћу и препознатљивошћу у јавном животу Зрењанина и средњег Баната, те повезаношћу и интеракцијом са локалним медијима, установама културе, локалном самоуправом, невладиним организацијама и удружењима грађана итд.

***

Природно-математички факултет и Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду у сарадњи са Архивом Војводине у току јуна месеца издаће зборник научних радова под називом „СИНАГОГЕ И ЈЕВРЕЈСКО НАСЛЕЂЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ“. У зборнику ће се наћи 18 научних и стручних радова на тему јеврејске културне баштине који ће бити презентовани на научној конференцији која ће се одржати крајем јуна у просторијама Архива Војводине. Како би приближили научној и стручној јавности али и свим заинтересованима о тематици радова у зборнику, на сајту Архива Војводине објављујемо сажетке свих научних радова који ће се у јуну месецу наћи у штампаној и електронској верзији зборника. Истраживање и припрему зборнику уз Архив Војводине помогао је Покрајински сектретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност Владе Војводине, пројектом број 142-451-3211/2020-03. Главни и одговорни уредници зборника испред научне институције и издавача су др Растислав Стојсављевић и др Небојша Кузмановић.