ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У ДОКУМЕНТИМА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ
Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918)

(СТО ДОКУМЕНАТА У ЧАСТ СТОГОДИШЊИЦЕ ЗАВРШЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА)

1914–1918.
ИМПРЕСУМ


Издавач

Архив Војводине

За издавача

Др Небојша Кузмановић

Уредник

Мср Љиљана Дожић

Приредили

Мср Мирослав Јаћимовић, мср Драгана Катић

Лектор

Весна Башић

Скенирање докумената и техничка обрада докумената

Владимир Мучибабић, Александар Павловић

Дизајн презентације

Милена Јанков


Нови Сад, 2018.

ПРЕДГОВОР


Поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата, Архив Војводине наставља реализацију пројеката из 2014. године, чији је циљ валоризација значајa архивске грађе о једном конкретном историјском догађају, као и анализе улоге различитих фактора који утичу на сагледавање и тумачење историјских догађаја и процеса. Истраживањем, одабирањем, аналитичком обрадом и презентовањем појединих докумената који се односе на почетак и крај Великог рата, сматрамо да с једне стране, доприносимо националном обележавању овог јубилеја, док с друге популаришемо важност архивске грађе али и улоге архива у неговању културе сећања.

Један од фондова Архива Војводине који је до сада у мањој мери био истраживан, а једним својим делом се односи на Први светски рат, јесте фонд Слободни војни комунитет Петроварадин 1702–1918. Категорисан је као културно добро од изузетног значаја. За фонд је урађен сумарни инвентар са ширим подацима, као и каталог одабраних садржаја докумената, које је сачинила Данијела Бранковић, архивски саветник у Архиву Војводине.

Грађа обухвата догађаје после завршетка Великог бечког рата и оснивања Коморског провизората и Царинског уреда у Петроварадину 1698. године, односно период када је Дворска коморска комисија, задужена да заведе државни поредак у крајевима ослобођеним од османске власти, усвојила 1. јануара 1702. године Седамнаест тачака ослобођења, које су поднели становници овог места, чиме је добијена дозвола да се Петроварадин конституише у општину и оснује насеље градског типа – комунитет. Тиме је Петроварадин постао коморска варош над којом је због значаја Тврђаве, војну власт делимично и даље имао петроварадински командант1. Документа прате развој, успон и опадање овог места у зависности од историјског контекста и промена које су доприносиле његовом позиционирању у економском, културном, социјалном и војном смислу.

Последњи, али не мање значајан део фонда који је обрађен и представљен у овом издању одабраних докумената, обухвата период Првог светског рата и односи се на место Петроварадин и Сремску жупанију, који су до 1918. године били у саставу Аустро-Угарске монархије. Документа која су приказана у највећој мери су настала радом и деловањем Градског поглаварства у Петроварадину и њему подређеног Краљевског редарственог повереништва у Петроварадину. Садржај грађе који је представљен у овом каталогу ближе упућује на питања у вези са радом Градске управе Петроварадина, али и на свакодневни живот његовог становништва у ратним околностима. То су: порези, уредбе, наредбе, организација живота, казнене пријаве, објаве вашара, новчане помоћи, дозволе боравка у Петроварадину, градске тужбе и изречене казне, бекства ратних заробљеника или интернираних лица, потраге за војним дезертерима, забране или пленидбе неподобних листова, забране поште, дозволе, објаве смрти војника и друго. Документа, која поред ратних, обухватају и социјалне, економске, културне и друге аспекте живота „обичног човека“ у оквирима ратних дешавања, значајна су за проучавање прошлости различитих етничких и верских заједница на територији данашње АП Војводине, у региону и шире, као и за анализу историје приватног живота у ратним условима.

Овим издањем Сто докумената у част стогодишњице завршетка Великог рата Архив Војводине се активно укључио и у прославу обележавања догађаја од 25. новембра 1918. године, када је на новосадској Великој народној скупштини прокламовано присаједињење Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији.

Избор документа и аналитичке описе који су представљени у овом каталогу приредили су мср Мирослав Јаћимовић, архивист и мср Драгана Катић, виши архивист у Архиву Војводине. Описи одступају од стандардног поступка у националној архивској пракси оваквих издања с обзиром на то да не садрже аналитичке описе целих предмета, већ изабраних, издвојених докумената за која су приређивачи сматрали да према свом садржају, ближе могу да прикажу личне и породичне, као и колективне драме у рату и како се одвијао свакодневни живот.

Изостала су и формална обележја у погледу датума (наведена је само година), изворне сигнатуре предмета у оквиру којег се налази документ, подаци о језику и броју листова. Приликом припреме овог издања и његовог коначног уобличавања стално су биле присутне језичке дилеме везане за одбир и усвајање појединих појмова, будући да их је детерминисала територијална и државно-правна припадност и организација власти на територији некадашње Аустро-Угарске монархије.

Определили смо се за српски изражајни узус дајући приступ употребној предности коришћења у складу са реалном употребном наменом својственој језичкој култури источног дела штокавског наречја. У транскрипцији географских појмова, назива подручја и места, у писању, преводу и прилагођеном писању назива и имена коришћен је екавски изговор српског књижевног (стандардног) језика, осим у случајевима неколико обавезних одступања или у званичним називима и именима.

Употребно је ова публикација намењена првенствено задовољавању потреба српске језичке културе, у традиционалном и језикословном смислу, тј. културних и научних потреба на тлу садашње Републике Србије, као и оних књижевнојезичких средина које остају у културној и језичкој заједници с тим простором.


Мср Мирослав Јаћимовић

Мср Драгана Катић

________

1 Д. Бранковић, Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918). Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија (1702–1787). Каталог одабраних садржаја докумената из фонда број 7, XVII/1, Нови Сад 2013.


Фотографија, извор: Профимедиа

Кутијa 849


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 850


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 852


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 854


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 855


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 857


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 858


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 859


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 860


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 861


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 862


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 863


___________________________________________________________________________________________________


Кутијa 864


___________________________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТА (1–100)

Кутијa 849

1. 1914, Загреб б. с.

Наредба бана краљевине Хрватске, Славоније и Далмације од 27. јула 1914. године (број 4232 Pr.) о ограничењу устројства и деловања друштава.

Документ: 1

2. 1914, Петроварадин б. с.

Молба пекарских занатлија из Петроварадина упућена Главном цивилном повереништву у Петроварадину да се дозволи повећање цене хлеба са важећим ценовником.

Документ: 1, 2, 3, 4

3. 1915, Будисава б. с.

Објава да ће се годишњи вашар одржати 5. и 6. априла 1915. године у Будисави (Tiszakálmánfalva).

Документ: 1, 2

4. 1915, Петроварадин б. с.

Проглас Градског поглаварства у Петроварадину о наредби коју је донело Министарство финансија у вези са расподелом новчане помоћи лицима која су током рата постали војни инвалиди.

Документ: 1, 2

5. 1916, Петроварадин б. с.

Месечни ценовник животних намирница и друге робе за месец јул 1916. године у Петроварадину.

Документ: 1, 2, 3

6. 1916, Петроварадин б. с.

Месечни извештај о приликама јавне безбедности и делатности краљевског оружништва Градског редарства за град Петроварадин.

Документ: 1, 2

7. 1916, Вуковар б. с.

Оглас Владиног повереника др Брезиншћака у Вуковару о казнама због сакупљања и прављења већих залиха житарица од онога што је прописано.

Документ: 1

8. 1916, Петроварадин б. с.

Исказница за путовање на име ратара Петра Јелића из Раковца.

Документ: 1

Кутијa 850

9. 1915, Петроварадин 230

Пријава Антуна Ференчека, чувара риболова из Петроварадина, против Ивана Филиповића, због улова рибе на Дунаву 13. новембра 1913. године. Због ратних околности судски процес се наставио 1915. године, јер је тужени био на фронту.

Документ: 1, 2

Кутијa 852

10. 1914, Вуковар 1083

Позив Министарства рата, угарског министра за земаљску одбрану и аустријског министра за земаљску одбрану којом успостављају споразум о оснивању Ратног припомоћног уреда у Будимпешти и Бечу, с описом његове улоге.

Документ: 1, 2, 3

11. 1914, Петроварадин 1233

Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за народно господарство, шаље Краљевском редарственом повјереништву у Петроварадину предмет у којем се наводи да се почасни дански конзул у Ријеци (Fiumе) Фрања Жилберт Коросац (Franjo Gilbert Corossacz) одриче конзулске части, ради избора за ријечког начелника.

Документ: 1

12. 1914, Петроварадин 1031

Документ Краљевског редарственог повјереништва Петроварадин од 19. августа 1914. године, послат Цес. и кр. тврђавном заповедништву у Петроварадину, у којем се наводи пријава грађанина Фрање Малина из Петроварадина да је приликом одласка војске остала једна кошара/кожара са стварима у његовој кући, те да се врати власнику.

Документ: 1

13. 1914, Петроварадин 1050

Објава бана Краљевине Хрватске, Славоније, Далмација, свим жупанима да се Законом од 7. маја 1907. године на подручју краљевина Хрватске и Славоније забрањује ширење листова „Нови Хорват“ из Њујорка и „Балкански свијет“ из Чикага, Сједињене Америчке Државе.

Документ: 1

14. 1914, Петроварадин 1290

Записник пријаве од 19. септембра 1914. године састављен у Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину против Ђуре Бауера из Новог Сада од стране Михајла Брозицевића из Петроварадина, због лошег квалитета испорученог пива.

Документ: 1, 2

15. 1914, Петроварадин 1304

Акт Краљевског редарственог повереништва у Петроварадину бр. 191 ЦК од 20. септембра 1914. године којом цивилни повереник издаје дозволу боравка за шест лица грчко-источне вере у Петроварадину, са наведеним именима и занимањима.

Документ: 1

16. 1914, Петроварадин 1374

Наредба управника Краљевског редарственог повереништва у Петроварадину (Антон Завишка) бр. 1374/1228 од 22.09.1914. године, да кочијаш у војној служби Молнар Ђерђ (Molnár György) буде ухапшен и враћен са пратњом.

Документ: 1

17. 1914, Загреб 1499

Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за унутрашње послове шаље предмет који о начину опхођења и третирања рањеника пристиглих са фронтова на железничке станице. С обзиром на то да се рањеници отпремају даље у болнице, у документу је дато упутство како да се са њима даље поступа, с посебним освртом на пристигле са заразним болестима.

Документ: 1

18. 1914, Петроварадин 1944

Цивилни комесаријат у Петроварадину шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину обавештење о наредби Царско-краљевске Врховне команде балканске војске од 1. новембра 1914. године о покушају ширења руске пропаганде на Словене у Аустрији, те да ће особе које имају материјал или је шире саме, бити стрељане.

Документ: 1

19. 1914, Загреб 1948

Председништво Краљевско-хрватско-славонско-далматинске земаљске владе шаље свим владиним повереницима обавештење да се приликом заплене непријављеног оружја и муниције спроведе истрага о њиховом пореклу. Краљевско редарствено повереништво у Петроварадину прима одговор да је све предато или заплењено наоружање, према исказима власника, коришћено искључиво за лов или чување винограда, а поједини су оружје наследили и нису га никад користили.

Документ: 1, 2

20. 1914, Вуковар 1634

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље управнику Краљевског редарственог повереништва у Петроварадину допис о намерама четворице слободних зидара Италијана, да са сарадницима из Аустрије организују устанак са иредентистичким елементима.

Документ: 1, 2

21. 1914, Петроварадин 1645

Цивилни комесаријат у Петроварадину шаље Ани Фрац (Ana Frietz) обавештење да се дозвољава њеном веренику Милану Радосављевићу повратак и боравак у Петроварадину, под условом да приложи потврду да је прешao у римокатоличку веру.

Документ: 1, 2, 3, 4

22. 1915, Вуковар–Петроварадин 445

Молба доктора Царско-краљевске тврђавне болнице у Петроварадину упућена Краљевској жупанијској области у Вуковару да се пребаци тело преминулог војника Јозефа Кинка из Петроварадина у Сечуј (Dunaszekcső).

Документ: 1

23. 1916, Петроварадин 552

Одлука Градског поглаварства у Петроварадину од 24. јуна 1916. године, сачињена на основу послатог посмртног листа управе Царско-краљевске војне четно-епидемијске болнице у Мишколцу, да је пешадинац Царско-краљевског 6. пешадијског пука Сава Давидовић из Новог Сада, стар 27 година, преминуо у тој болници.

Документ: 1

Кутијa 854

24. 1915, Загреб 476

Краљевска-хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за унутрашње послове, обавештава Градско поглаварство у Петроварадину о све већем броју пожара на млиновима и шаље позив управама редарствених области да са ватрогасним изаслаником провере стања млинова. Краљевско редарствено повереништво у Петроварадину шаље позив краљевском катастарском чиновнику Фрањи Гудуревићу да са ватрогасним изаслаником Гашпаром Дивилдом провери млинове у Петроварадину.

Документ: 1, 2

25. 1915, Петроварадин 548

Одлука Градског поглаварства у Петроварадину о издавању грађевинске дозволе Антуну Гргинчевићу за изградњу стамбене зграде.

Документ: 1

26. 1915, Вуковар 1040

Допис краљевског владиног повереника за Сремску жупанију и град Земун упућеног Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину да је ратар Стеван Пеић из Сурчина, који је био интерниран у Турњу код Карловца, побегао из логора.

Документ: 1

27. 1915, Петроварадин 1155

Градско поглаварство у Петроварадину шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину обавештење да се власницима земље или винограда може обезбедити одређен број војника за пољопривредне радове.

Документ: 1

28. 1915, Осијек 1143

Краљевско редарствено повереништво за Осијек шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадин опис Бранка Новаковића из Борова, наредника 70. пешачке пуковније, који је побегао и за којим се трага.

Документ: 1

29. 1915, Петроварадин 1152

Цивилни комесаријат при команди Тврђаве у Петроварадину шаље допис Краљевском редарственом повереништву у истом месту где се наводи, на основу наредбе Царског и краљевског тврђавног заповедништва у Петроварадину, да се сви војници насељени по кућама у овом месту придржавају чистоће, односе редовно односе смеће и одржавају заходске јаме.

Документ: 1

30. 1915, Петроварадин 1176

Градско поглаварство у Петроварадину шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину проглас о забрани продаје стоке за вучу, јер појединци продајом желе да избегну присилну употребу своје стоке за обраду туђих парцела.

Документ: 1

31. 1915, Вуковар 1202

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину извештај да је др Светислав Костић из Сремских Карловаца политички неподобан и да му се не може допустити боравак у Карловцима или Петроварадину, те да се он интернира у Самобор.

Документ: 1

32. 1915, Петроварадин 1208

Одлука Градског поглаварства у Петроварадину у ком се наводи да је домобран Јосип Пилер (Josip Piller) из Петроварадина погинуо на бојном пољу у Србији. Ово обавештење шаље се Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину, Велечасном жупном уреду II котара и удовици покојника.

Документ: 1

33. 1915, Петроварадин 1224

Градско поглаварство у Петроварадину шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину проглас да ће 2. априла 1915, од 7 часова бити обављена класификација коња и утврђене њихове цене.

Документ: 1

34. 1915, Лединци 1268

Поглаварство управне општине Лединци шаље извештај Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину о ноћном изгреду над локалним становништвом које су починили војници Краљевске угарске 1. домобранске пешачке пуковније. Стога се моли Краљевско редарствено повереништво да војницима забрани долазак у Лединце.

Документ: 1, 2

35. 1915, Вуковар 1304

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину обавештење о томе да је велики број коња који су одлутали или их је непријатељска војска запленила, ухваћени од стране локалног становништва ради продаје. Поред тога, пронађен је и велики број кола, пушака, муниције и других предмета, те се моли Повереништво да позове тамошње становништво да преда коње и другу војну опрему најближем етапном месном заповедништву.

Документ: 1

Кутијa 855

36. 1915, Вуковар 1351

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун доставља обавештење Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину да је дозвољено бављење фотографским занатом и фотографисање на територији Хрватске и Славоније, у жупанијама Барања, Бачко-бодрошка, Торонталска и Караш-Северин, али само у атељеима и местима, изузев важних војних објеката или предмета и утврђења.

Документ: 1

37. 1915, Петроварадин 1357

Градско поглаварство у Петроварадину упућује Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину наређење да се становништво Петроварадина позове, због несташице залиха, да што више штеди на пшеничном и раженом брашну, а да се у домаћинству прави хлеб који ће садржати бар 50% кукурузног брашна, како би постојеће залихе издржале до следеће жетве.

Документ: 1

38. 1915, Вуковар 2024

Царско-краљевско етапно заповедништво балканске војске шаље опомену краљевском поверенику јужне војске у Новом Саду да чиновници који издају пропуснице за путовања грађанским лицима, то убудуће раде савесно, јер су се појавили случајеви да су пропуснице издаване искључиво према њиховом сопственом нахођењу, односно да су им ускраћиване.

Документ: 1

39. 1915, Вуковар 2028

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун у Вуковару обавештава Краљевско редарствено повереништво у Петроварадину да му је бан Краљевине Хрватске, Славоније и Далмације саопштио да је руском листу Голос труда који повремено излази у Њујорку (Сједињене Америчке Државе), одузето право отпремања поште за све земље круне Светог Стефана. Зато се издаје наређење да се сви примерци овог листа, који долазе поштом, убудуће заплене.

Документ: 1

40. 1915, Вуковар 2260

Краљевска хрватско-славонско-земаљска влада, Одељење за богословље и наставу, шаље Представништву краљевске жупанијске области у Вуковару наредбу да се, због рата и обустављања поштанског промета са Италијом, не сме отпремати ни примати пошта која садржи штампана издања.

Документ: 1

41. 1916, Панчево 6074

Краљевско угарско редарствено стражарско погранично редарство у Панчеву шаље поджупану у Вуковару обавештење да се провери извесни Витомир Јеленац из Срема, који је био у служби локалних власти у Тетову, јер се сада налази у аустроугарској војсци, али је сумњив, јер је наводно положио заклетву српској војсци. Моли се поджупан да се Јеленац потражи и испитају наводи у вези с тим.

Документ: 1

Кутијa 857

42. 1916, Петроварадин 469

Градско поглаварство Петроварадин шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину обавештење да се преко добошара објави да је извршена ревизија саборских изборних листа и да су сачињени спискови становништва са изборним правом.

Документ: 1

43. 1916, Лединци 456

Oпшта пучка школа у Лединцима шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину обавештење да ће са својим ученицима 30. јануара 1916. године, организовати концерт у корист ратних инвалида и тражи дозволу.

Документ: 1

44. 1916, Вуковар 560

Владин повереник у Вуковару јавља, на основу телеграма војног заповедништва у Загребу, да је отворен телефонски саобраћај у Жупанији сремској између Земуна, Вуковара и Винковаца.

Документ: 1

45. 1916. (Сремска) Каменица 1985

Допис Општинског поглаварства у Каменици послат Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину са списком од седам војника којима је, због пољопривредних радова, дозвољен излазак из војске са бројем дана за одсуство и наведеним датумима.

Документ: 1, 2

46. 1916, Вуковар 2166

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину информацију да је заплењено писмо Анте Ракића из Џеферсона (Jefferson – Сједињене Америчке Државе) упућено његовом брату Петру, у којем се налази позив на предавање филозофа Теодора Димитријевића, планирано за 10. мај 1914. године у Вашингтону, на тему: Сеоба у Нову Србију; Пропаст Аустрије.

Документ: 1

47. 1916, Загреб 2226

Краљевска хрватско славонско далматинска земаљска влада, Одељење за унутрашње послове, шаље наредбу др Милану Брезиншчаку, банском саветнику код владиног повереника за Жупанију сремску у Вуковару, да се састави катастарски лист са војничким гробовима из овог рата. Краљевско редарствено повереништво у Петроварадину доставља тражени катастарски лист, са подацима о појединачним и заједничким гробовима са сахрањеним аустроугарским и руским војницима и официрима.

Документ: 1, 2, 3

Кутијa 858

48. 1916, Петроварадин 3072

Градско поглаварству у Петроварадину прослеђује обавештење које је Министарство за земаљску одбрану Краљевине Угарске послало свим жупанијским областима, да је потребно извршити попис великих паса који би, због своје величине, могли вући терет, како би се надоместио недостатак коња. Пријаву таквих паса извршити градском службенику Стјепану Марковићу.

Документ: 1, 2

49. 1916, Загреб 3093

Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за унутрашње послове, шаље наредбу свим владиним повереницима да се забрани стављање у промет и продаја поштанских маркица непријатељских држава, издатих у циљу пропаганде.

Документ: 1

50. 1916, Загреб 3050

Царско-краљевско војно заповедништво у Загребу шаље извештај Краљевском владином поверенику у Вуковару који је саставио Милош Јанковић из босанско-херцеговаче пешачке пуковније, након свог повратка из заробљеништва из Русије. У њему се наводи да је приликом боравка у заробљеништву прављен списак лица православне вероисповести са подручја Срема, Босне и Херцеговине, а два месеца касније послато је у Србију око хиљаду петсто пописаних имена аустроугарских заробљеника. Списак је правио извесни натпоручник Давидовић, о коме не постоје ближи подаци, те се тражи истрага.

Документ: 1

51. 1916. (Сремска) Каменица 3134

Писмо Катице Михајловић из Каменице комесару Краљевско редарственог повереништва у Петроварадину, Завишки, у којем тражи да јој се отац Јован Михајловић пусти из логора у Копривници, где је интерниран, како би обрађивао земљу и тиме хранили децу и породицу.

Документ: 1

52. 1916. (Сремска) Каменица 3169

Допис Општинског поглаварства у Каменици упућен Градском поглаварству у Петроварадину у коме се износе наводи о штети коју чине излетници у парку у Каменици, као што је чупање цвеће и ломљење дрвећа. Предлаже се да се забрани чупање и кидање садница, а у случају да се ово понови, тражи потпуну забрану уласка у парк.

Документ: 1

53. 1916, Петроварадин 3345

Градско поглаварство у Петроварадину обавештава Краљевско редарствено повереништво у Петроварадину о доласку пучких усташких обвезника рођених 1898. године у Команду војног округа у Петроварадину.

Документ: 1

54. 1916, Петроварадин 3286

Одлука Градског поглаварства у Петроварадину којом се Стјепану Немчанину одузима право месарског пословања у Петроварадину.

Документ: 1

55. 1916, Петроварадин 3288

Градско поглаварство у Петроварадину шаље проглас Градског порезног уреда Краљевком редарственом повереништву, у којем позива да се путем добошара огласи да порезници морају измирити пореске обавезе до 29. маја 1916. године.

Документ: 1, 2

56. 1916, Загреб 3057

Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за унутрашње послове, шаље Краљевској жупанијској области у Вуковару обавештење да готово у целој земљи влада епидемија богиња и да је зато потребно вршити сталну контролу над путујућим Циганима, јер избегавају вакцинацију. Такође, наводе се мере које би требало предузети код оболелих и заражених.

Документ: 1

57. 1916, Беч 3359

Царско краљевско министарство за земаљску одбрану шаље распис владиним повереницима и градовима да се изврши контрола и праћење кретања пољских и украјинских легионара и њихово спровођење у сабирне центре ради упућивања на фронт.

Документ: 1, 2

58. 1916, Осијек 3366

Краљевско редарствено повереништво за град Осијек у циљу потраге шаље опис руског бегунца Ивана Васиљева, који је побегао са пустаре „Анкин двор”, и том приликом украо личне ствари других заробљеника.

Документ: 1

59. 1916, Петроварадин 3371

Градско поглаварство у Петроварадину шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину одлуку о ценама услуга за надничарске послове, не рачунајући стан и храну, у 1916. години.

Документ: 1

Кутијa 859

60. 1916, Петроварадин 3477

Путна исправа на име Барбаре Елек, ратарке, за путовање у Ходош (Jákóhodos), са описом њеног изгледа и другим личним подацима одобрене од управитеља Краљевског редарственог повереништва у Петроварадину.

Документ: 1

61. 1916, Лединци 3396

Краљевско угарско хрватско славонско оружничко заповедништво, испостава Лединци, шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину извештај да на школским зградама у Раковцу и Лединцима нису постављени латинички натписи. Даље се наводи да је општински начелник Аца Врчинец опоменут због тога, али да он то занемарује, што Испостава тумачи да се очекују натписи на ћирилици.

Документ: 1

62. 1916. (Сремска) Каменица 3529

Пријава послодавца „Bolestničko-pripomoćna blagajna preduzeća Edmunda Székely-a u Kamenici 1915.” о повреди на раду запосленог Збрац Иштвана (Zbracs István) из Петроварадина.

Документ: 1

63. 1916, Петроварадин 3582

Краљевско редарствено повереништво у Петроварадину издаје казнену одредбу по пријави редара овог повереништва, Ивана Сабатуша и Стјепана Миклина, против гостионичара Андрије Козме из Петроварадина, због прекорачења радног времена, те се гостионичар кажњава са 10 круна или једним даном затвора.

Документ: 1

64. 1916, Београд 3589

Путна исправа коју је издао Полицијски комесаријат у Београду на име Сигмундa Етингерa (Sigmund Ettinger) из Белегиша.

Документ: 1

65. 1916, Вуковар 3700

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину допис о обавезном попису лица пребеглих непријатељу или они који су емигрирали у неутралне земље пре или у току рата до 1916, за места Петроварадин и Лединци.

Документ: 1, 2, 3

66. 1916, Вуковар 3701

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину налог за хапшење Јоце Николића, надничара из Фенека, против којег се води поступак „због злочина против војне силе државе.“

Документ: 1

67. 1916, Вуковар 3710

Краљевска жупанијска област у Вуковару шаље Градском поглаварству у Петроварадин обавештење о забрани употребе и продаје „херматола” као препарата за винограде.

Документ: 1

68. 1916, Загреб 3717

Наредба Краљевске хрватско-славонско-далматинске земаљске владе, Одељења за богословље и наставу, о забрани употребе у школама, уклањању из књижара књиге под насловом Песмарица за православне вјероисповедне српске народне школе Александра Јорговића, штампане 1897. године у манастирској штампарији у Карловцима.

Документ: 1

69. 1916, Вуковар 3824

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину извештај о деловању мађарског агента и публицисте Емила Бергера, који се бави трговином крзнима. Стога наређује да се његова евентуална делатност на подручју Петроварадина надзире и пошаље извештај о томе.

Документ: 1

70. 1916, Петроварадин 3880

Градско поглаварство у Петроварадину шаље допис Краљевском редарственом повереништву у Петроварадин у коме се тражи да се због уписа у школу достави списак деце рођене или досељене у место од 1. септембра 1909. до августа 1910. године. У прилогу је доставља попуњен списак.

Документ: 1, 2

71. 1916, Петроварадин 3881

Градско поглаварство у Петроварадину шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадин молбу да се објави да ће школска омладина сакупљати по кућама предмете од вуне, каучука и гуме, потребних за ратне сврхе.

Документ: 1

72. 1916, Вуковар 3952

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадин допис да је у Одеси изашао недељник „Славјански југ” на руском, српском, хрватском и словеначком језику и да се спречи његово ширење, јер је главни циљ његовог излажења заправо идеја уједињења Јужних Словена.

Документ: 1

73. 1916, Петроварадин 3990

Записник од 20. маја 1916. године састављен на седници одржаној у већници Петроварадина због прављења коначне редакције имена интернираних особа са подручја Сремске жупаније. У прилогу списак лица која ће и даље остати у интернацији, као и ослобођених.

Документ: 1, 2, 3, 4, 5, 6

74. 1916, Петроварадин 4065

Градско поглаварство у Петроварадину издаје оглас којим обавештава становништво Петроварадина о могућности уплате ратног осигурања за чланове својих породица који се налазе на ратишту.

Документ: 1

75. 1916, Петроварадин 4130

Градско поглаварство у Петроварадину шаље Краљевској жупанијској области у Вуковару обавештење да је краљевски владин повереник за Сремску жупанију, одобрио повећање цене масти са девет на десет круна по килограму.

Документ: 1

76. 1916, Петроварадин 4629

Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за народно господарство шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину дозволу на име Ђорђа Ивковића из Новог Сада да може да превезе 20 кола властитог сена из Каменице у Нови Сад.

Документ: 1

77. 1916, Будимпешта 4891

Краљевски угарски министар за земаљску одбрану шаље свим хрватско-славонским жупанијама и поглаварствима наредбу о одузимању циганских коња за ратне потребе са проценом његове вредности ради давања одштете.

Документ: 1, 2

78. 1917, Вуковар 3483

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину извештај из котарских области Шида, Лудбрега, Јастребарског (Јаске) и Теслића о бекству руских и српских ратних заробљеника који су се ту налазили на раду, са њиховим физичим описом.

Документ: 1, 2

Кутијa 860

79. 1916, Стара Пазова 5134

Краљевска котарска област у Старој Пазови шаље допис Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину у коме извештава о случају извесне Ане Јездимировић и њене две кћерке, које су на путу према Каменици задржане у Голубинцима због недостатка легитимацијских исправа. Тражи се пристанак од стране Цесарског и краљевског тврђавног заповедништва за издавање путних исправа за наведене особе.

Документ: 1

80. 1916. (Сремска) Каменица 5166

Одбор градње ратног споменика у славу палим војницима – ратницима из Каменице шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадин молбу за одржавање вртне забаве у гостиони „Рипариа” у Каменици, на којој ће се прикупљати добровољни прилог за изградњу овог споменика.

Документ: 1

81. 1916, Вуковар 5284

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун потраге ради шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину списак са именима интернираних Италијана који су побегли из Ерзберга са њиховим личним подацима.

Документ: 1

82. 1916. (Сремска) Каменица 5589

Краљевско хрватско славонско оружничко заповедништво, станица Каменица, шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину извештај о Петру Станковићу из Каменице, за кога се сматра да је српски политичар, агитатор и да је био вођа радикалне странке.

Документ: 1

83. 1916, Загреб 5685

Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за унутрашње послове – Одсек 4, шаље свим владиним повереницима наредбу о забрани снимања и фотографисања железничких објеката и возова, осим у изузетним случајевима, за потребе војске или саме железнице.

Документ: 1

84. 1916, Вуковар 5689

Краљевска жупанијска област у Вуковару шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину предмет у вези са молбом Вулка Александра, пензионисаног инжењера из Новог Сада, са сталним боравиштем у Петроварадину, који тражи дозволу за бављење инжењерским послом у цивилне сврхе.

Документ: 1

85. 1916, Загреб 5710

Краљевски бански саветник у Загребу шаље наредбу Краљевској хрватској и славонској земаљској благајни у Загребу да се Магдалени Влашић, удовици учитеља из Петроварадина, исплати једнократна помоћ од 200 круна.

Документ: 1

86. 1916, Петроварадин 5747

Градско поглаварство Петроварадин шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину обавештење о роковима за почетак бербе грожђе, посебно за португизер, а затим и остале сорте, с напоменом да ће се свако одступање од рокова казнити затвором или новчаном казном.

Документ: 1

Кутијa 861

87. 1916, Загреб 5814

Председништво Краљевске хрватско-славонско-далматинске земаљске владе шаље распис свим одељењима Краљевске-хрватско-славонско далматинске земаљске владе, великим жупанима, односно владиним повереницима, у коме се наводи да ће у Београду бити организован курс на коме ће се обучавати будући чиновници за управну, финансијску и судску службу, који ће бити распоређени на запоседнутој територији Србије.

Документ: 1, 2

88. 1916, Вуковар 5819

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину одредбе којима се дефинише поступање и однос према лицима без путних дозвола, надзор над странцима, њиховом кретању и обавезном пријављивању, надзор над пролазницима на железничким и паробродским станицама и мостовима, као и правила која се односе на ратне заробљенике.

Документ: 1, 2

89. 1916, Вуковар 5865

Владин повереник за Жупанију сремску и град Земун шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину допис у коме се наводи да је могуће извршити размену између заробљених енглеских и аустроугарских морнара са трговачких бродова. Уз допис се доставља списак енглеских морнара који су интернирани на територији Краљевине Хрватске и Славоније, уз молбу да се списак допуни уз мишљење о томе која би од наведених лица могла добити отпуст ради враћања у домовину.

Документ: 1, 2

90. 1916, Загреб 6411

Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за унутрашње послове, Загреб, шаље Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину наредбу да се спречи, спровођењем казнених мера, све учесталија појава изговарања богохулних клетви међу становништвом.

Документ: 1

91. 1916, Петроварадин 7026

Телеграм којим се позива Краљевско редарствено повереништво у Петроварадину да се, због смрти цара Фрање Јосипа I, обуставе све приредбе, забаве и концерти у јавним локалима. Повереништво у Петроварадину путем добошара позива становништво да у знак жалости истакне црне заставе.

Документ: 1, 2

92. 1916, Илок 7094

Краљевско угарско-хрватско-славонско оружничко заповедништво, Постаја Илок, шаље краљевској котарској области Илок извештај о смрти руског заробљеника Паје Маносевича (Manosevitsa), који се утопио несрећним случајем на Дунаву. Извештај је прослеђен Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину.

Документ: 1

93. 1916, Петроварадин 7175

Градско поглаварство Петроварадин шаље молбу Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину да једном месечно оглашава наредбу о забрани приступа и продаје алкохолних пића ратним заробљеницима.

Документ: 1

94. 1916, Петроварадин 7550

Краљевски котарски суд у (Сремским) Карловцима оглашава, на основу молбе адвоката Литерарног друштва Матице српске др Саве Стојаковића из Земуна, продају имовине Лазе и Милице Манојловић, која се налази у oпштини Петроварадин, због дуга.

Документ: 1, 2, 3

95. 1916, Петроварадин 7601

Γрадско поглаварство у Петроварадину шаље обавештење Краљевском редарственом повереништву у Петроварадину да ће се 30. и 31. децембра 1916. године, на дан крунисања његовог краљевског височанства Карла IV, одржати служба Божија и позива се школска омладина и грађанство да присуствују у што већем броју.

Документ: 1

Кутијa 862

96. 1917, Петроварадин 114

Одлука Краљевског редарственог повереништва у Петроварадину којом се, на основу молбе Фрање Келтша (Кеltscha) из Будимпеште, може извршити ексхумација тела Мартина Клучка (Klucska), тобџије из Царско-краљевске тврђавске топовске пуковније, који је сахрањен на војничком гробљу у Петроварадину.

Документ: 1

97. 1917, Вуковар 3482

Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за унутрашње послове, Одсек 4-B за пограничне редарствене капетаније, шаље допис поверенику Краљевске хрватске-славонске-далматинске земаљске владе, краљевском владином поверенику за Жупанију сремску и град Земун Густаву Хутху, у коме се наводи да је за гашење земљорадничких задруга надлежан Трговачки суд.

Документ: 1, 2

Кутијa 863

98. 1917, Петроварадин б. с.

Детаљан финансијски прорачун потреба и покрића града Петроварадина за 1917. годину.

Документ: 1, 2, 3

Кутијa 864

99. 1917, Загреб б. с.

Краљевска-хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Одељење за народно господарство, обавештава да је услед ратног стања дошло до пораста броја појединих врста птица које праве велику штету на виноградима, воћњацима и усевима, и шаље упутство како без употребе оружја и муниције смањити њихов број.

Документ: 1, 2

100. 1918, Петроварадин 1066

Команда ратних заробљеника Петроварадин шаље Полицијском комесаријату у Петроварадину документ са описом одбеглог руског ратног заробљеника Владислава Барона.

Документ: 1