АУТОРИ: Атила Пфајфер и Небојша Карталија

На територији града Сомбора јеврејска заједница је присутна од 18. века. Са порастом њене бројности јавила се потреба за организовањем верског живота. После првобитног периода када се верска служба одвијала у импровизованим објектима, половином шездесетих година 19. година саграђена је синагога. Она је представљала центар религијског и културног живота Јевреја овог града. Током холокауста страдао је велики број сомборских Јевреја, што је директно утицало на судбину локалне синагоге. Као верски објекат, егзистирала је до 1947. године, када је прешла у посед државе. Користећи историјске изворе и доступну литературу покушаћемо да прикажемо историјат сомборске синагоге.Сматрамо да историја сомборских Јевреја треба да добије истакнутије место у локалној култури сећања. Надамо се да ће овај рад пружити скромни допринос у том настојању.

***

Природно-математички факултет и Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду у сарадњи са Архивом Војводине у току јуна месеца издаће зборник научних радова под називом „СИНАГОГЕ И ЈЕВРЕЈСКО НАСЛЕЂЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ“. У зборнику ће се наћи 18 научних и стручних радова на тему јеврејске културне баштине који ће бити презентовани на научној конференцији која ће се одржати крајем јуна у просторијама Архива Војводине. Како би приближили научној и стручној јавности али и свим заинтересованима о тематици радова у зборнику, на сајту Архива Војводине објављујемо сажетке свих научних радова који ће се у јуну месецу наћи у штампаној и електронској верзији зборника. Истраживање и припрему зборнику уз Архив Војводине помогао је Покрајински сектретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност Владе Војводине, пројектом број 142-451-3211/2020-03. Главни и одговорни уредници зборника испред научне институције и издавача су др Растислав Стојсављевић и др Небојша Кузмановић.